جمعه دهم شهریور 1391 . 15:1
 

لطفا هرکسی که نظر میده با آدرس وب یعنی آدرس وب هم بگذارد

شنبه سی و یکم تیر 1391 . 20:2
                          بخونید وکمکم کنید

                              

EDAME .
سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392 . 13:32

پنجشنبه سیزدهم تیر 1392 . 11:49
ﺩﺭ ﻣﺮﺩ ﻫﺎ ﺣﺴﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﻣﻴﺬﺍﺭﻥ ” ﻏﻴﺮﺕ “

ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺣﺲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻦ “ﺣﺴﺎﺩﺕ “

ﺍﻣﺎ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﺩﻭﺷﻮﻥ ﻣﻴﮕﻢ ” ﻋﺸـــــــــــﻖ “

ﺗﺎ ﻋﺎﺷــــــــــــﻕ ﻧﺒﺎﺷﻲ

نه غیرتی میشی نه حـســود!!!

پنجشنبه سیزدهم تیر 1392 . 11:47


1011289_459472080809224_1242464045_n.jpg

مـــي داني؟؟؟
مَن جز تو با هَركَس باشـَ ــــــم تنهايم .... !! 

بـــــِـه بـــــودن هـــا ، دیـــر عـــادَتـــ کن... ! و بــِه نَبــودن هـا ، زود...!
آدم هــا ، نـَبودن را بِهـتر بَلـدَنـــد!!!

پنجشنبه سیزدهم تیر 1392 . 11:45
شــــــــک نکــــن ...! 

" آینــــده ای " خواهـــم ساخت که

" گذشتــــه ام " جلویــــش زانـُــــــو بزنــــد ...
!

قـــرار نیـــســــت مــــن هــــم دلِ کس دیـــگری را

بســــوزانم ...! 

برعـــــکــــس کســــی را که وارد زندگیــــم میشــــود , 
آنـــقـــدر خوشبــ?ـخت می کنــــم کـــــه 
,
به هـــر روزی که جــای " او " نیـستـی به خودت " لعنـــت "

بفـــرستـی...!


سه شنبه چهارم تیر 1392 . 22:35


زمانی فراموشت میکنم

که بالای سنگ قبرم با افسوس بگویی

کاش زنده بودی....

سه شنبه چهارم تیر 1392 . 19:11
زمانی فراموشت میکنم

که بالای سنگ قبرم با افسوس بگویی

کاش زنده بودی....

چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 . 13:30

با لباس سربازي و با همون پوتين هاي واكس زده اش كارتي در دستش بود ...

كارت پايان خدمت...

با هزاران شوق و علاقه بليط برگشت به خونه رو گرفته بود...

و دعا دعا ميكرد كه هر چه زودتر با اولين بليط قطار برگرده...

دلش كمي بيقراري ميكرد...

تو ايستگاه وايساده بود خيلي وقت داشت رفت سمت باجه تلفن عمومي ...

شماره رو از حفظ بود سريع شماره گيري كرد دختري تلفن رو برداشت...

_الو سلام عزيز دلم!

_سلام سعيد !

_خانم خودم چطوره؟؟

دختر با بغض گفت :_خوبم!

دختره زد زير گريه ..

سعي گيج بود و ازش علت و خواست اما دختره نگفت و گوشي رو بدون خداحافظي قطع كرد...

موقع رفتن بود سعيد سريع سوار قطار شد ....

بعد 6 ساعت تو راه رسيد خسته بود اما وقتي به آغوش گرم مادر رسيد خستگيش يادش رفت...

يه روز از اون تلفن ميگذشت و سعيد حاضر شد و كه بره پيش سمانه...

يه شاخه گل رز گرفت و خيلي شيك به سر كوچه خونه سمانه اينا رسيد ...

ديد عروسيه نزديك خونه سمانه اينا هم هست كنجكاو شد و رفت سمتش...

دوماد كه معلوم بود خيلي پولداره ماشين عروسم كه اوف خيلي قيمتش بود!

عروس براي سعيد خيلي آشنا بود واي خداي من سمانه اس...

سعيد بغض گلوشو گرفته بود ...

سعيد هم خوشحال بود هم ناراحت...

خوشحال از اينكه بالاخره سمانه رو توي لباس عروس ديد ...

و ناراحت از اينكه اون كسي كه دستشو ميگيره خودش نيست غريبه اس...

سمانه خيلي خوشحال بود و جمعيت رو نگاه ميكرد...

يكدفعه چشمش به سعيد ميخوره لبخند رو لباش محو ميشه...

سعيد وقتي متوجه نگاه سمانه ميشه بهش لبخند ميزنه و براش دست ميزنه...

و شاخه گل رزي كه براش گرفته بود رو جلوي پاش پرت ميكنه...

سمانه توي اون همه جمعيت ديگه سعيدو پيدا نكرد...

بسلامتي همه سربازا كه وقتي برميگردن ميبينن عشقشون عروس شده...

چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 . 13:29

با لباس سربازي و با همون پوتين هاي واكس زده اش كارتي در دستش بود ...

كارت پايان خدمت...

با هزاران شوق و علاقه بليط برگشت به خونه رو گرفته بود...

و دعا دعا ميكرد كه هر چه زودتر با اولين بليط قطار برگرده...

دلش كمي بيقراري ميكرد...

تو ايستگاه وايساده بود خيلي وقت داشت رفت سمت باجه تلفن عمومي ...

شماره رو از حفظ بود سريع شماره گيري كرد دختري تلفن رو برداشت...

_الو سلام عزيز دلم!

_سلام سعيد !

_خانم خودم چطوره؟؟

دختر با بغض گفت :_خوبم!

دختره زد زير گريه ..

سعي گيج بود و ازش علت و خواست اما دختره نگفت و گوشي رو بدون خداحافظي قطع كرد...

موقع رفتن بود سعيد سريع سوار قطار شد ....

بعد 6 ساعت تو راه رسيد خسته بود اما وقتي به آغوش گرم مادر رسيد خستگيش يادش رفت...

يه روز از اون تلفن ميگذشت و سعيد حاضر شد و كه بره پيش سمانه...

يه شاخه گل رز گرفت و خيلي شيك به سر كوچه خونه سمانه اينا رسيد ...

ديد عروسيه نزديك خونه سمانه اينا هم هست كنجكاو شد و رفت سمتش...

دوماد كه معلوم بود خيلي پولداره ماشين عروسم كه اوف خيلي قيمتش بود!

عروس براي سعيد خيلي آشنا بود واي خداي من سمانه اس...

سعيد بغض گلوشو گرفته بود ...

سعيد هم خوشحال بود هم ناراحت...

خوشحال از اينكه بالاخره سمانه رو توي لباس عروس ديد ...

و ناراحت از اينكه اون كسي كه دستشو ميگيره خودش نيست غريبه اس...

سمانه خيلي خوشحال بود و جمعيت رو نگاه ميكرد...

يكدفعه چشمش به سعيد ميخوره لبخند رو لباش محو ميشه...

سعيد وقتي متوجه نگاه سمانه ميشه بهش لبخند ميزنه و براش دست ميزنه...

و شاخه گل رزي كه براش گرفته بود رو جلوي پاش پرت ميكنه...

سمانه توي اون همه جمعيت ديگه سعيدو پيدا نكرد...

بسلامتي همه سربازا كه وقتي برميگردن ميبينن عشقشون عروس شده...

چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 . 13:26

دلــتــنــگــی . . . ؟ حــاضــر √

غــــم . . . ؟ حــاضــر √

درد . . . ؟ حــاضــر √

دوری . . . ؟ حــاضــر √

عــشــق . . . ؟

بلنـــــــــدتر میخوانـــــــــم ، عشــــــــــق . . . ؟

باز هـــــــم نیامــــــــده ؟ ؟ ؟ ! ! !

غیبـــــــــت هایــــــش از حـــــــــد مجاز چنـــــــــدیست کــه گذشتـــــــــه ،

اخــــــــــراجش میــــــــــــــکنم...!!!

چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 . 13:9
طعم لبهای تو شاید جزو چهار مزه ی اصلی نباشه

اما ........

اصلی ترین مزه های زندگیه !
چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 . 13:9
چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 . 13:9
تقصیر من نیست...

شیب تخت به سمت توست!

چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 . 13:7
عـشـق یـعـنـی ..

وقتی یکیمون مریض میشه،

اون یـکیـم ازش بـگیـــــره ♥ ....
چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 . 13:6
ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷَــﻢ ﮐــﻩ ﻣـــــﮯﮔـﯿــﺮﯼ

ﺁﻧـــﻘــــﺩﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻣــــﮯﺷــــﻮﻡ

ﮐﻪ ﻓـَـﺮﺍﻣــﻮﺵ ﻣـــﮯﮐــــﻨـﻢ

ﺑـﺎﯾـﺪ ﻧَﻔـَـــﺲ ﺑــﮑـﺸـــﻢ ...
چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 . 13:6
ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷَــﻢ ﮐــﻩ ﻣـــــﮯﮔـﯿــﺮﯼ

ﺁﻧـــﻘــــﺩﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻣــــﮯﺷــــﻮﻡ

ﮐﻪ ﻓـَـﺮﺍﻣــﻮﺵ ﻣـــﮯﮐــــﻨـﻢ

ﺑـﺎﯾـﺪ ﻧَﻔـَـــﺲ ﺑــﮑـﺸـــﻢ ...
چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 . 13:6
ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷَــﻢ ﮐــﻩ ﻣـــــﮯﮔـﯿــﺮﯼ

ﺁﻧـــﻘــــﺩﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻣــــﮯﺷــــﻮﻡ

ﮐﻪ ﻓـَـﺮﺍﻣــﻮﺵ ﻣـــﮯﮐــــﻨـﻢ

ﺑـﺎﯾـﺪ ﻧَﻔـَـــﺲ ﺑــﮑـﺸـــﻢ ...
سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 . 15:55
ســـر خــــاک مــن...


اونـی که بیشـتر اذیتم کرد بیشـتر گریه میکنه...

اونـی که نخواست منو ببینه بالاخره میاد دیدن جسـدم...

اونـی که حتی نیومد تولدم زیر تابـوتـمـو گرفته...

اونـی که سـلام نمیکرد میاد برا خداحافظــی...

عــجـــب روزیــــــه اون روز...

دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 . 17:40

♥ مــــــــــرد باید وقتــی مخاطبش عصبانیه، ناراحته، می‌خواد داد بزنه، وایس

ه روبروش بگه: تو چشامــــــ نیگا کن، بهتـــــــ میگم تو چشامـــــ نیگا کن، حالا

 داد بزن، بگو از چی ناراحتــــی؛ بعد مخاطبـــــ داد بزنه، گله کنه، فریاد بکشه،

 گریه کنه، حتــــی با مشتای زنونه ش بکوبه تو بغله مرد… آخرش خسته

 میشــه می‌زنه زیر گریه… همونجا باید بغلش کنه، نذاره تنها باشه، حرف

 نزنه‌ها، توضیح نده‌ها، کل کل نکنه‌ها، توجیه نکنه‌ها… فقط نذاره احساس کنه تنهاستــــــ… مرد باید گاهی وقتا مردونگیشو باسکوتـــــــ ثابتـــــ کنه…

دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 . 17:38
پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392 . 10:31

پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392 . 10:28
دلم می خواد برم سفر....

برم یه جااای دور...خیلی دور...

برم یه جااای دور...خیلی دور...

بعد ببینه دلِ کسی واسش تنگ میشه یا نه؟

ولی نبودنم جرات می خواد.

چون ممکنه بهت ثابت شه

که کسی حتی متوجه نبودنتم نشده،چه برسه به دلتنگی!!!

ولی شایدم بر عکسش باشه...!!!دلم یه سکووووووووووووووت می خواد...!!!

یه سکوتی از جنس ارامش...

.........


پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392 . 10:27
دلم می خواد برم سفر....

برم یه جااای دور...خیلی دور...

برم یه جااای دور...خیلی دور...

بعد ببینه دلِ کسی واسش تنگ میشه یا نه؟

ولی نبودنم جرات می خواد.

چون ممکنه بهت ثابت شه

که کسی حتی متوجه نبودنتم نشده،چه برسه به دلتنگی!!!

ولی شایدم بر عکسش باشه...!!!دلم یه سکووووووووووووووت می خواد...!!!

یه سکوتی از جنس ارامش...

.........


پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392 . 10:18

دردِ آدمــــــــــــا رو

 

        باید از آهنگایی که

 

                 روی ریپیت میذارن

 

                          فــــــــــهمید ...!!!

چهارشنبه هشتم خرداد 1392 . 13:14

وقتی درآغوشم بودچشمانش را بست نمیدانم از

احساس زیاد بود یا خودش رادرآغوش دیگری

تصورمیکرد...!

...............................................................................................

اسمتو رو سیگار نوشتم

برای اولین بار کشیدم 

تا بسوزی و فراموشت کنم

اما نمی دونستم با هر پوک 

ذره ذره میری تو نفسم و

می شی همه چیزم

............................................................................................

اشک بهترین پدیده ی دنیاست

ولی...

تا زیباترین چیزها را از انسان نگیرد خودش را تقدیم نمیکند

.........................................................................................

آنــقــدر زیبـــا عاشق او شده ای

کـــه آدم لـــذت مــــی بــرد از ایـــن هـــمــه خــیـــانــت !

روزی هــم اینگــونــــه عـــاشـــق من بــودی . . .

یـــادت هــســت لــعــنــتــی ؟؟؟

........................................................................................

خوش به حال باد...!

گونه هایت را لمس می کند...

و هیچ کس از او نمی پرسد که باتو چه نسبتی دارد!

.......................................................................................

taghsire oun lanati nabod......man khodash kardam

......................................................................................

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺯﯾﺮ ﺩﻭﺵ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﺣﻤﻮﻡ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯿﺸﯽ . . . !ﻏﺬﺍﺗﻮ ﺳﺮﺩ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﯼ . . .
ﺻبحانه ﺭﻭ ﺷﺎﻡ ، ﻧﺎﻫﺎﺭﻭ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ !
ﻟﺒﺎﺳﺎﺕ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺖ ﻧﻤﯿﺎﺩ . . .
ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﻗﯿﭽﯽ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ !
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ
ﺍﻭﻧﻮ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﯿﺸﯽ . . . !
ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮﺍﻻﯼ ﺗﻮ ﻓﮑﺮﺗﻮ ﻣﯿﺸﻤﺮﯼ . . .
ﺗﺎ ﺁﺧﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﺎﻟﺶ ﺧﯿﺴﺖ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﺑﺒﺮﻩ !
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺁﺩﻣﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻩ . . .
ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺁﺩﻡ ﻧﯿﺴﺖ

........................................................................................

آغوشت ٬ علم را زیـر سوال می برد !

آنقدر آرامم میکند

که هیچ مُسکنی جایش را نمی گیرد...

.......................................................................................

نمیدانم چشمانت با من چه می کنند
وقتی که نگاهم می کنی

چنان دلم از شیطنت نگاهت می لرزد

که حس می کنم چقدر زیباست

فداشدن برای چشم هایی که همه ی دنیاست....

......................................................................................

کـاش مـی فـهـمیـدی ....

قـهـر میـکنم تـا دسـتـم را مـحـکمتر بگیـری و بـلـنـدتـر بـگـویی:

بـمان...

نـه ایـنـکـه شـانـه بـالا بـیـنـدازی ؛

و آرام بـگویـى:

هـر طور راحـتـى ... !

.......................................................................................

باز هم امشب مست کردم انقدر مستم که به دور آسمان میچرخم...

آنقدر مست کرده ام که دست به دسته غم هایم می رقصم ...

آنقدر مست کرده ام که برای لحظه ای دوباره عاشقت شدم ...

آنقدر مست کرده ام که بی اختیار میگریم......

بی لیاقت ببین چه کرده ای

............................................................................................

rafte ei?be darak..hano0z ham behtarinha vojod darand,donbale kasi khaham raft ke mara bekhatere khodam bekhahad na zapasi baraye baziche bo0dan

............................................................................................سلام بهونه قشنگ من براي زندگي

آره باز منم همون ديوونه ي هميشگي

فداي مهربونيات چه میكني با سرنوشت

دلم برات تنگ شده بود اين نامه رو واست نوشت

حال من رو اگه بخواي رنگ گلاي قاليه

جاي نگاهت بد جوري تو صحن چشمام خاليه

ابرا همه پيش منن اينجا هوا پر از غمه

از غصه هام هر چي بگم جون خودت بازم کمه

ديشب دلم گرفته بود رفتم کنار آسمون

فرياد زدم يا تو بيا يا من و پيشت برسون

فداي تو! نمي دوني بي تو چه دردي آشيدم

حقيقت رو واست بگم به آخر خط رسيدم

رفتي و من تنها شدم با غصه هاي زندگي

قسمت تو سفر شد و قسمت من آوارگي

نمي دوني چه قدر دلم تنگه براي ديدنت

براي مهربونيات نوازشات بوسيدنت

به خاطرت مونده يكي هميشه چشم به راهته

يه قلب تنها و آبود هلاك يه نگاهته

من مي دونم همين روزا عشق من از يادت ميره

بعدش خبر ميدن بيا که داره دوستت ميميره

روزات بلنده يا کوتاه دوست شدي اونجا با کسي

بيشتر از اين من و نذار تو غصه و دلواپسي

يه وقت من و گم نكني تو دود اون شهر غريب

يه سرزمين غربته با صد نيرنگ و فريب

فداي تو يه وقت شبا بي خوابي خستت نكنه

غم غريبي عزيزم زرد و شكستت نكنه

چادر شب لطيف تو از روت شبا پس نزني

تنگ بلور آب تو يه وقت ناغافل نشكني

اگه واست زحمتي نيست بر سر عهد مون بمون

منم تو رو سپردمت دست خداي مهربون

راستي ديروز بارون اومد من و خيالت تر شديم

رفتيم تو قلب آسمون با ابرا همسفر شديم

از وقتي رفتي آسمونمون پر کبوتره

زخم دلم خوب نشده از وقتي رفتي بد تره

غصه نخور تا تو بياي حال منم اين جوريه

سرفه هاي مكررم مال هواي دوريه

گلدون شمعدوني مونم عجيب واست دلواپسه

مثه يه بچه میمونه که تازه ميره مدرسه

تو از خودت برام بگو بدون من خوش ميگذره ؟

دلت مي خواد مي اومدم يا تنها رفتي بهتره

از وقتي رفتي تو چشام فقط شده کاسه خون

همش يه چشمم به دره چشم ديگم به آسمون

يادت مي آد گريه هامو ريختم کنار پنجره

داد کشيدم تو رو خدا نامه بده يادت نره

يادت ميآد خنديدي و گفتي حالا بذار برم

تو رفتي و من تا حالا کنار در منتظرم

امروز ديدم ديگه داري من رو فراموش مي کني

فانوس آرزوهامونو داري خاموش ميكني

گفتم واست نامه بدم نگي عجب چه بي وفاست

با اين که من خوب مي دونم جواب نامه با خداست

عكساي نازنين تو با چند تا گل کنارمه

يه بغض کهنه چند روزه دائم در انتظارمه

تنها دليل زندگي با يه غمي دوست دارم

داغ دلم تازه ميشه اسمت و وقتي مي آرم

وقتي تو نيستي چه کنم با اين دل بهونه گير

مگه نگفتم چشمات رو از چشم من هيچ وقت نگير

حرف منو به دل نگير همش مال غريبيه

تو رفتي و من غريب شدم چه دنياي عجيبيه

زودتر بيا بدون تو اينجا واسم جهنمه

ديوار خونمون پر از سايه ي غصه و غمه

تحملي که تو دادي ديگه داره تموم ميشه

مگه نگفتي همه جا ماله مني تا هميشه

دلم واست شور مي زنه اين دل و بي خبر نذار

تو رو خدا با خوبيات رو هيچ دلي اثر نذار

فكر نكني از راه دور دارم سفارش ميكنم

به جون تو فقط دارم يه قدري خواهش ميكنم

اگه بخوام برات بگم شايد بشه صد تا کتاب

که هر صفحه ش قصه چند تا درده و چند تا عذاب

مي گم شبا ستاره ها تا مي تونن دعات کنن

نورشونو بدرقه پاکي خنده هات کنن

يه شب تو پاييز ه غمت سر به سر دل مي ذاره

شقایق همون کسي که بيشتر از همه دوست داره

سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1392 . 18:23
با کسی زندگی کن که مجبور نباشی

یه عمر برای راضی نگه داشتنش فیلم بازی کنی . .یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392 . 20:12

1-اسم عشقتو تو گوشیت چی سیوکردی؟؟؟ 

 

۲-اگه مجاز به کشتن یکی باشی کیو می کشی؟؟؟ 

 

۳-اسم رفیق فابریکت چیه؟؟؟ 

 

۴-دلت از کی پره؟؟؟ 

 

و اما پنجمیش :


جمعه سی ام فروردین 1392 . 13:20

pz8eosrilm2w7oild1cq.jpg

چه كيــ ــفي دارد....!


سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392 . 18:58

پــسر:ضعیفــه دلــمون بـَرات تـَنگ شـُده بــود. . .اومَــدیم زیارتت کنیم

دُخـتـَر:تو بـاز گـُفـتـے ضـَعیفــه؟؟؟


پــسَر:خـُب. . .مَـنزل بـگـَم چـطـوره؟؟
دُخـتَر:وااااےِ. . .اَز دَست تــو!!

پـسَر:باشــه. . .باشــه. . .ویـکتـوریـا خوبــه؟
دُخـتَـر:اَه. . .اَصـلا باهــات قـَهرَم!!

پـسر:باشـه بـابـا. . .تـو عَـزیز مَــنے خـوب شُــد؟. . .آشــتـے؟
دُخـتَـر:آشـتـے . . .راسـتـے گـُفتے دلِـت چـے شـُده؟؟

پـسَر:دلَـم!؟. . .آهـا اَز دیشـَب تـا حـالا یـکَـم پیـچ میــده!!
دُخـتـَر:واقـعـا کـه!

پـسـَر:خـُب چـیـه. . .نـمیگـَم . . . مَــریضـَم اَصـلا. . .خوبــه؟
دُختـَر:لــوووووس!!

پـسر:اِی بـابـا. . .ضَــعیفـه. . .اَگـه اینبــار قَهــر کُـنـے نـازکِـش نـَدارےِ هــا!!
دُخـتـَر:بـازَم گـُفـت ایــن کَلَمــه رو. . .!!

پـسـَر:خُـب تـَقصـیر خودتــه. . .میــدونــے اونــایـے رو که دوســت دارَم اذیـَت میــکُـنَم. . .هــی نُقطــه ضَـعـف مــیدےِ دَستــَم.
دُخــتَر:مَـن اَز دَســت تــو چیــکار کـُنـَم؟؟

پــسَر:شُکر خـُدا. . .!دلــَم پیــچ میخــورد چــون تـو تــَب و تــاب مُــلاقــات تــو بـودَم . . .لیــلــے قـَرن 21مـَن
دُختــَر:چـه دل قـَشـَنگـے داری تــو . . .چـقـَد به سـادگــے دلـِت حـَسـودیم مــیشــه. . .

پــسَر:صـَفـای وُجــودت خــانـوم.
دُختـَر:میــدونـے. . .دلَــم تـنگــه. . .بـَراےِ اون هَــمه پـیاده روی هــامون. . .بـَرای سَرَک

کـشیـدَن تــو مَـغـازه کـتـاب فُـروشـے و وَرَق زَدَن کـتـابـهـا. . .بَـراےِ بـوی کـاغَذ. . .بَـراےِ

شــونـه به شــونـه بـاهـات راه رَفـتـَنو دیدَن نــگـاه حَسـرَت بـار بَـقیــه. . .آخــه هیــچ زَنــےِ مـَردےِ

مــِثل مـَن نـَداره.
پــسـَر:میـدونـَم. . .میـدونـَم. . .مَنَم دلَـم تـَنـگه. . .بـَرای دیــدَن آسِمــون تــو چــشماےِ تــو، بـَراےِ

بـَستَـنیهـاےِ شـاتـوتــے کـه با هَــم میخـوردیــم. . .بــَراےِ خــونـه اےِ کــه تـوےِ خیــال سـاخـتـه

بودیــم و مَن مَـردِش بــودَم . . .

دُختــَر:یــادتـه هَـمیشـه بـه مَـن میگـُفتــے خـاتــون؟؟؟

پسَـر:آره یادَمــه. . .آخـه تو مَـنو یـاد دُختـَرهـاےِ اَبــرو کَـمون قـَجـَرےِ مینداختــے !!

دُختــَر:وَلــے مَــن کـه بــور بـودَم . . .


پسـَر:بـاشــه. . .فـَرقـے نمیکــُنـه.
دُخـتـَر:آخ چــه روزهــایـے بـود. . .دلَــم بـَراےِ دَسـتاےِ مـَردونـَت کــه تو دَستـام گـِره میخــورد تَــنـگ

شُــده. . .مَـجنــون مَــن.

پســَر:. . .
دُخـتَر:چــت شـُد؟چــرا چیزےِ نمــیگے؟

پـسـَر:. . .
دُختــَر:نگاه کـُن ببـینــَم. . .!مَـنو نـگاه کــُن.

پــسَر:. . .
دُخــتر:الهـے مـَن بمــیرَم . . .چــرا چــشـمات نـَمنـاک شـُده. . .الهــے مـَن فـَدات بـشَم . . .

پــسَر:خـُدا ن. . .(هـِق هــِق گــریــه)
دُختــَر:چــرا گــریــه میــکـُنـے؟؟؟

پــسـَر:چــرا نـکـُنـم؟؟. . .هــا؟؟
دُختــَر:مـَن دوست نــَدارم مـَرد مَـن گریه کـُنه. . .جــلوی این هــَمـه آدَم. . .بــخـَند دیـگـه. .

بـخـَند. . .زودبــاش بــخـَنـد. . .

پســَر:وقتــے دستــاتو کـَـم دارَم چطــورےِ بخــَندَم. . .کــی اشـکامو کـنار بــزَنـه کـه گــریه نـَکـُنـم؟؟

دُختـَر:اَگـه گــریه کـُنـے مـَنـَم گــریه میـکـُنـما. . .


پسـَر:باشــه . . .باشــه . . .تـَسلیـم . . .وَلـے نمیتــونـَم بخـَندَمـــا. . .
دُختـَر:آفــَرین.حــالا بـگــو کــادو وَلـنتـاین بـَرام چــے خـَریدےِ ؟؟
پسـَر:تـو کـه میــدونـے. . .مـَن از ایــن لــوس بـازیا خــوشَـم نـمیــاد وَلــے امسـال بـَرات کـادوےِ

خـــوبـے آوَردَم.

دُختــَر:چــے؟ . . .زودبــاش بـگـو . . .آب اَز لـَب و لـوچــه ام آویــزون شـُد. . .

پـسـَر:. . .
دُختــَر:باز دوبــاره ساکت شـُدی. . !؟؟؟
پسـَر:برات کــادوووو. . .(هـِق هـِق گــریـه).یـک دَسـته گـُل گـِلایــُل!!

یـک شیشــه گـُلاب!

یــک بـُغــض طــولانـے آوُردَم!!

تـَک عــَروس گــورستـان!!

پـَنج شـَنبه هــا دیگــه خیــابونــها بـدون تـو صـَفایــے نـَداره!!

اینــجا کـنار خــانه ےِ ابـَدییـت مینشینــَم و فاتــحه میخــونـَم.

نــه. . .اَشـک و فــاتـحـه

نـه. . .اَشـکُ و دلتـَنگــے و فاتــحه. . .

نـه. . .اَشــک و دلتـَنـگـے و فاتحه. . .خاطرات نه چندان دور. . .

امــان. . .خاتــون مَــن تو خیـلـے وقتــه کــه. . .

آرام بـخــواب بــانوی کــوچ کـَرده مَــن . . .

دیـگه نــگـَران قـُرصـهـای نَـخوردَم. . .لبـاسهاےِ اتـو نـَکشیده اَم. . .صــورَت پــُف کــَرده اَم اَز

بیخــوابیــم نَـبـاش. . .!

نـِگــران خیــره شـُدَن مـَردُم به اَشکــهاےِ مـَن نـَبــاش. . .!


بــَعد اَز تــو دیــگه مــَرد نیستــَم اگر بخــندَم. . .!.About

........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you
.Categories
.Tags
.Friends
*تنها تر از یک برگ *
*دختر تنهای شب*
*عاشقانه های من در دنیای خاموشی*
*عشق و دلتنگی*
*کـــافه پــ ـ ــوچ*
*روی خط عشق*
*هیچ وقت خودت را برای کسی شرح نده........*
*حلقه عشق*
*نیاز من*
*چرندیات از جنس حرف*
*قاصدک دلتنگی هام*
*پیشی شیطون
*روزهای بی خاطره*
*مترونوم فورگ*
*همه چی آرومه*
*وبلاگ تنهایی من با موزیک آنلاین*
*هیچ کس جز من وتو*
*رفاقت قصه ی تلخیست که از نامش گریزانم*
*دانلوود آهنگ*
*قالب های میسا*
*احساس است!!مزرعه نیست که مدام شخمش میزنی*
*قالب لیدی اسکین*
*ازیادرفته*
*قالب*
*شب رفتنت*
*عشق سوخته*
*قالب رها*
*عشق یک طرفه*
*هموطن سلام*
*پویا صیدی*
*دخترتنها*
*قالب مجگان*
*چه باشی چه نباشی برام عزیزی بخدا*
*قالب های سانتی مانتال*
*قالب های زیبا*
*منو داداشم*
*قالب عاشق*
*بی تونمیشه*
*دلتنگی های مهرناز*
*بغض خیس*
گریه های بی صدا
قالب های شینا
چک کردن دوستان دریاهو
قالب خووب
خکستر پیکر هانیه**
آقا اکبر
شقایق جوووون خودم
خواهر یگانه جووونم
کاترینا
دوستای جدانشدنی**
ریحانه جوووووووووووووووووون خودم
دلتنگیام
شبنم خووووووووووودم
قالب سیما
danshjoi be manande shame sokhte
دوست دارم بمیرم و سیاه پوشت کنم نه
فیرووووووووزه جونم
یگانه جووووووون خودم
دل نوشته های تنهاترین دختر
قشنگه
alireza
ghaleeb
besssst
d(^_^)b